Tasarım Desenleri
Nesneye Dayalı Programlamada Sınıf İlişkileri Nasıl Olmalı?
Testçiler sizin düşmanınız değildir. Esas düşman yazılım hatalarıdır!
Tasarım Desenleri
 

Tasarım Desenleri Nedir?

Tasarım desenleri, yazılım tasarımında sürekli karşılaşılan genel sorunlara esnek, yeniden kullanılabilir, başarılı çözümler getiren bir takım hazır kalıplardır. Hazır olarak kodun içine konulup çalışabilen, bitmiş tasarımlar değildir. Çeşitli durumlarda sorunların nasıl giderileceğini açıklayan, bunlara yol gösteren açıklamalardır. Nesneye dayalı programlamada, tasarım desenleri sınıf ve nesneler arasındaki ilişkilerin en iyi şekilde nasıl olmaları gerektiğini açıklayan yöntemlerdir. Algoritmalar, tasarım deseni değildir. Çünkü bunlar hesaplama sorunlarına çözüm getirirler, oysa ki tasarım desenleri yazılım tasarımı sorunlarıyla ilgilenir.

Tasarım Desenleri Ne Yarar Sağlar?

Nesneye dayalı programlamada sınıfların kendi içinde tutarlı, fakat diğer sınıflara en az bağımlı olmaları beklenir. Yazılım parçalarının tekrar kolayca kullanılabilir olmaları, kolayca genişleyebilir veya sistemden kolayca çıkarılabilir olmaları yani kısaca esnek olmaları beklenir. Yeni ihtiyaçların, yazılımın diğer kısımlarını en az biçimde etkileyerek yazılıma kolayca dahil olmaları beklenir. İşte tasarım desenleri, nesneye dayalı programlamanın bu prensiplerini doğru bir şekilde uygulamamızı sağlar.

Tasarım desenleri, daha önce sınanmış, ispatlanmış ve yararı görülmüş yazılım yöntemleri önerdiği için geliştirme sürecini hızlandırır. Yeniden kullanılabilir, esnek çözümler yazılımın büyümesini, genişlemesini kolaylaştırır. Desenleri bilen, bunlara aşina olmuş yazılımcı ve yazılım mimarları için kod okunabilirliği yüksek olur. Bu kişiler arasında ortak bir dil yaratmayı sağlayarak, iletişimi kolaylaştırır.

Sonuç olarak tasarım desenlerini uygulayarak, etkin kodlar üretiriz, yazılımın kalitesini arttırırız. Zamandan ve yazılım için harcanan iş gücünden de tasarruf etmiş oluruz.Tüm java kodları "jdk1.7.0_09" ile derlenmiş ve çalıştırılmıştır.

Tüm hakları saklıdır. ©  "İlker KONAR" | İletişim: bilgi@tasarimdesenleri.com